Skip to content

Default screen resolution Wide screen resolution
Increase font size Decrease font size Default font size
简体显示

社會服務中心
中僑互助會在低陸平原的十一個辦事處,包括六個專業培訓學院,長期為社區提供多元化的社會服務。服務包括移民適應,家庭服務,耆英及婦女服務,青少年服務等,並且開設語言訓練,就業訓練及健康教育等不同課程。
類別

移民適應及社區教育
出版部
商業及經濟發展
家庭及青少年
小組及社區
就業服務
教育及培訓